Teras Dakwah

Hikmah Dakwah Membentuk Aqidah

Teras Pendidikan

Pendidikan Untuk Semua Peringkat

Teras Kebajikan

Cakna Kemaslahatan Saudara Seummah

Selamat Datang Ke

مؤسسة التبان الخيرية

Yayasan Kebajikan At-Tibyan

"Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, ALLAH memudahkannya di dunia dan akhirat." (Riwayat Ibnu Majah)

Program & Aktiviti

DANA PEMBANGUBAN MABIQ

Tahun 2022 ini Mabiq mempunyai visi yang lebih besar iaitu untuk meningkatkan kualiti tahap pendidikan kepada murid dan pelajar. Prasarana baru yang dicadangkan ini bertujuan untuk menyediakan pengiktirafan oleh badan berwajib. Dewan peperiksaan baru membantu memberik kemudahan kepada pelajar di Mabiq dan juga sekolah-sekolah pondok di Kuantan untuk mengambil peperiksaan besar seperti SPM dan sebagainya. Mabiq berhasrat dan berusaha untuk meluaskan lagi sumbangan kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan pendidikan.

*Setiap sumbangan layak untuk mendapat pelepasan Cukai Pendapatan di bawah SubSeksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967: Ruj: LHDN.01/35/42/51/179-6.5354 | Tarikh Kuatkuasa Kelulusan : 16.06.2005 | No Warta Kerajaan : 12546

Kempen Dana 

Image
Image

Bantuan & Keprihatinan Anda Amat Diperlukan

 Tidak kiralah berapa kecil sumbangan anda, pasti ia merubah banyak perkara kepada yang lebih baik

Kata Aluan

Mesej daripada Pengerusi Yayasan Kebajikan At-Tibyan

Image

YH. Dato' Ar. Hj. Zulkifli bin Jaffar

Alhamdulillah, bagi pihak Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Kebajikan At-Tibyan saya dengan rasa syukur dan bangganya ingin memperkenalkan Profil serta halaman web Yayasan. Semoga sesiapa saja yang memperolehinya akan dapat menghayati niat suci ini dalam merealisasikan misi, visi dan matlamat yang telah dibentang di dalam Profil ini sebagai garis panduan kami untuk untuk mendapatkan keredhaan dan keberkatan dalam mengerjakan amal kebaikan.

Justeru itu, di atas semangat tolong-menolong ke arah jalan kebajikan dan taqwa, saya berdoa dan menyeru kepada semua agar dapat memberi kerjasama dan bersama-sama kami untuk mencapai cita-cita yang murni ini.Pengerusi Yayasan Kebajikan At-Tibyan