Sumbangan Atas Talian

Untuk Sumbangan Melalui Cek/Manual, sila sahkan sumbangan dengan menghantar bukti sumbangan kepada no Berikut untuk menerima resit sumbangan : https:/wa.me/+60139526200

* Setiap Sumbangan akan dikecualikan Cukai Pendapatan di bawah SubSeksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967: Ruj: LHDN.01/35/42/51/179-6.5354 | Tarikh Kuatkuasa Kelulusan : 16.06.2005 | No Warta Kerajaan : 12546

1

PILIH JUMLAH SUMBANGAN IKHLAS ANDA

RM

RM

2

MAKLUMAT PENYUMBANG

Program Kempen Dana Pembangunan MABIQ

3

BUAT BAYARAN

Pilih Cara Sumbangan *